1.
SoviyanaRCN, Muharam A, Hidayat E. Analisis Unsur-Unsur Permainan Tradisional pada Pangajaran 1 Kaulianan Barudak Mata Pelajaran Muatan Lokal Basa (Bahasa) Sunda di Sekolah Dasar. semnaspgsdpwk [Internet]. 2022Apr.9 [cited 2022Dec.10];2(1):764-7. Available from: http://proceedings2.upi.edu/index.php/semnaspgsdpwk/article/view/1941